Tak for dit besøg på vores hjemmesiden

Alle priser / tilbud / ophold på hjemmesiden er ikke gældende. Kontakt info@vk-b.dk for tilbud. Mange tak og beklager ulejligheden

STØTTEFØRENINGEN

Støtteforeningen VEDERSØ KLIT BADEHOTEL’s Venner

Formål:
Støtteforeningen ønsker at medvirke til genåbning af hotel- og restaurantdrift på VEDERSØ KLIT
BADEHOTEL. I den forbindelse ønsker støtteforeningen at igangsætte og fremadrettet støtte dette via en
decideret kontingentbetaling – og dermed støtte pr. hustand til projektet. Perioden er for 2016- 2017- 2018
Målet er, at hotel – og ikke mindst restaurant/cafedelen – skal være åbent året rundt. Derudover vil
bestyrere/forpagtere også skulle supplere med forskellige aktiviteter m.m. Der satses på helårsåbent.
Medlemskab
Bestyrelsen har sammen med ejeren/forpagter forberedt en ”medlemspakke” som modydelse for støtten.
For denne støtte – dette sponsorat opnår man:
• Et hotel- og restaurant/cafe der er åbent mest muligt – og målet er hele året rundt.
• 10% rabat til hotel, restaurant/cafe mod fremvisning af medlemsbevis
• 20 % rabat i cafeen mod fremvisning af medlemsbevis.
• 2 madbilletter til årlig Sct. Hans Fest.
• Evt. rabat ved arrangementer.
Et medlemskontingent koster kr. 2000,- pr. År. Kontingentet dækker resten af 2017 og til april 2018 .
Nødvendigheden for økonomisk støtte til projektet er sat til en treårig periode. Aftalen genforhandles årligt,
og forelægges medlemmerne, på den årlige generalforsamling.
Kontingent dækker hele husstanden og kan også bruges af eventuelle lejere af huset.
Betaling
Betalingen kan foretages ved indbetaling direkte til
Ringkøbing Landbobank på følgende konto: 7670-6193309
Indbetaler Navn:
Privat adresse:
Tlf.:
Sommerhus adresse:
Email:
Det er muligt at tegne flere medlemskaber eller at støtte med et større beløb.
Bemærk
Pengene indsat på støtteforeningens konto kommer kun til udbetaling, såfremt driften på
hotellet/restauranten/cafeen fortsat er i gang. Betalingen sker efter aftale med ejeren/forpagter i puljer.
Hvis driften mod forventning ophører, tilbagebetales det indbetalte beløb eller det der evt. er tilbage.

Vedersø klit badehotels Venner
v/Preben Sørensen
Formand
Mail: mpsgrejsdalen@gmail.com
Tlf.: 20474682