Tak for dit besøg på vores hjemmesiden

Alle priser / tilbud / ophold på hjemmesiden er ikke gældende. Kontakt info@vk-b.dk for tilbud. Mange tak og beklager ulejligheden

STØTTEFØRENINGEN

NYHEDSBREV JULI 2017.
STØTTEFORENINGEN VEDERSØ KLIT BADEHOTEL’s VENNER.
Efter tre veloverståede arrangementer i maj og juni: hotellets 90 års fødselsdag, det blå flags 30
års jubilæum/Strandrensning og en Sankt hans fest, er det tid til et lille tilbageblik.
90 års fødselsdagen d. 26 og 27 maj var et par vellykkede dage, hvor vi bl.a. viste godt 200
mennesker rundt på vores dejlige hotel. Mange deltog ivrigt i konkurrencen, der var indlagt i
rundvisningen. Især et spørgsmål : I hvilken kommune ligger hotellet i? voldte en del problemer
for mange.
Og til oplysning: hotellet ligger i Ringkøbing Skjern kommune. Aftenens festmiddag var en
fantastisk oplevelse med god mad og underholdning i topklasse. Det blev afholdt i den store sal og
der var 120 deltagere, meget passende når der også skulle være plads til scene og lidt dansegulv.
Finn Christiansens fotoudstilling om hotellets 90 år gennem tiderne trak mange mennesker til og
fotoudstillingen er forsat tilgængelig i den gl. Restaurant. Foredraget med kaj Bonde Larsen blev et
tilløbsstykke og både foredraget og fotoudstillingen bragte mange minder frem god de
fremmødte.
Festskriftet om hotellet er for mange ligeledes et værdifuldt dokument for eftertiden. Tak til F.Ch.
for det store arbejde i forbindelse med festskriftet.
Det blå flags 30 års jubilæum samt Strandrensning blev også i år en rigtig god oplevelsen. Især
godt middag var 150 mødt frem til taler mm. Støtteforeningen deltog med praktisk planlægning i
samarbejde med Friluftsrådet, RKSK og Vedersø Klit grundejerforening. Det var muligt for
støtteforening at organiserer ni salutkanoner incl. tre kanonerer i dragter fra 1848 – rigtig flot. Det
kunne høres i hele området. Dejligt at så mange fra begge grundejerforeninger deltog og ikke
mindst at hotellet også blev en del af begivenheden. Turistforeningen og hotellet deltes om at
arrangerer forplejningen.
Sankt Hans aften har på andet år i træk foregået i samarbejde mellem hotellet og
støtteforeningen. Vi var i år 320 til spisning og sikkert lige så mange trodsede vejret og kom ned på
stranden til bålet. I år havde vi også fundet en hjælpsom person, der lavede den fineste heks ved
navn Esmaralda…… og i år var der trykt sange….. det kan da kun gå fremad. Aksel Gade leverede
en fin Sankt Hans tale, der blev sunget Midsommervisen og det store bål incl. heks blev brændt af.
Mange vendte tilbage til hotellet og fik den gode oplevelse af orkesteret: Sound og Shadows i
Vesterhavssalen. Trods rimeligt vådt vejr det meste af aftenen var der en god stemning omkring
arrangementet. Også i redningshuset ( eller hvad vi nu hver især kalder det) var der mange
mennesker, der sad og hyggede sig….længe ;-)
Disse tre arrangementer er lykkedes så fint, det skyldes bla. det gode samarbejde mellem Malin og
Micki, bestyrelsen, div. Arbejdsgrupper, O.a. Og hotellet bruger Facebook i deres markedsføring
er bestemt ikke uvæsentligt, der skal bare også bruges alm. markedsføring via andre kanaler, men
det arbejder vi fortsat på. Alt i alt tegner det rigtig godt for fremtiden.

Det er ikke ensbetydende med at der ikke ligger udfordringer fremad rettet. Hotelværelses
udlejningen skal optimeres, der skal forsat holdes fokus på konference, konfirmationer,
guldbryllupper, julefrokoster og mange andre selskaber, der vil benytte Vedersø Klit
Badehotel…TTT= Ting Ta’r Tid. Men man skal i gang og tænke fremad i markedsføringen.
Vores fælles ideer i efteråret er forskellige arrangementer med evt. musik eller andet. Efteråret
bliver formentlig starten på lavsæsonen, så der skal være gode arrangementer, som vi kan støtte
op om både økonomisk og ved deltagelse.
Der er kommet lidt flere medlemmer og vi vil arbejde på at flere kommer til. Jo flere medlemmer
vi er, jo større indflydelse.
Det er forsat vigtigt for Vedersø klit at hotellet er åbent, vi har et sted at gå hen og få god mad
eller hente take away eller hvad vi nu gerne vil. Malin’s og Micki’s ideer er mange og der er god
fleksibilitet.
Det er også vigtigt, at man bliver mødt at et venligt personale, at man fortsat har en kvalitet i
maden og en service, der svarer til det man betaler for….
Så kunne din nabo måske overveje et medlemskab så snak da rigtigt godt med ham/ hende og få
dem til at være med.
Med ønske til jer alle om en god, varm sommer….. og for jer, der er i Vedersø klit og området: der
er åbent både på hotellet og i redningshuset!

Med venlig hilsen
Preben Sørensen/formand for støtteforeningen

___________________________________________________________________________

 

Kære medlemmer i støtteforeningen.

Hermed oversigt over støtteforeningens bestyrelse samt formandsberetning fra GF.

SIDSTE NYT FRA STØTTEFORENINGEN:
Foreningens vedtægter er sendt til Bent Aagaard, der fik mandat til på GF. at ændre de sidste rettelser.

Referat fra fra GF. er snart på vej ud til jer.

Vi er begyndt at bruge nogle udendørs informationstavler ved hotellets dør, så alle kan følge med i foreningens arbejde.

Vi har fået oprettet hjemmeside med informationer. Ligger på hjemmesiden www.vedersoeklit-badehotel.dk under linket : støtteforening.

Hotellets restauration har åbent alle dage med frokost menu, aften menu, weekend buffet, påskebuffet. Bliv nysgerrig og kig på hjemmesiden...... og gør brug af de gode menuer.

Der arbejdes via lokale beboere samt hotellets medarbejdere med at gøre vejsehuset/redningshuset klar. Der påtænkes åbent til maj, muligvis lidt før men der er desværre ikke lovet mange varmegrader i påsken.

Der er gang i planlægningen af 30 års jubilæum for Det Blå Flag på Vedersø klit strand d. 5 juni. Det bliver et større arrangement og sker i samarbejde med hotel, grundejerforening, Frihedsrådet, RKSK og andre som vi kan få inddraget.

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal planlægge markeringen af Hotellets 90 års fødselsdag d. 26 maj.

Og der er også så småt ved at være fokus på Sct. Hans aften d. 23 juni.

Husk at du/I kan afhente/ bytte jeres medlemskort d. 15 april i tidsrummet kl. 10 til 15.
Der er også mulighed for en snak om hotellet og foreningen.
Efterfølgende er hotellet behjælpelig med udlevering af medlemskort.
Indbetaling af kontingent senest d. 10 april, venligst .

Rigtig god påske til alle.
Vi ses i Vedersø.

Med venlig hilsen
Preben Sørensen
Formand